C C C C A+ A A- X

Деловодства

Деловодство на ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ

Телефон: 044 662751

Местоположение: Етаж 1, стая 111

Гражданското деловодство обработва граждански, частни граждански и административни граждански дела.

При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, обявено ли е решението, подадени жалби , влязло ли е в сила решението.

На страните по делата и техните защитници се предоставят делата и материалите по тях за запознаване.

Гражданското деловодство издава съдебни удостоверения, изпълнителни листи в полза на страните, заверени и незаверени ксерокопия от документи, преписи от влезли в сила съдебни актове, след подаване на писмена молба.

Деловодство на НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ

Телефон: 044 632403

Местоположение: Етаж 1, стая 110

Наказателното деловодство обработва наказателни дела, които според характера си биват общ характер, частен характер, административни и частни наказателни дела.

При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, дали е обявено решение, подадени жалби или влязъл ли е в сила съдебния акт.

На страните по делата и техните защитници се предоставят делата за запознаване и материалите по тях.

Издават се съдебни удостоверения, изпълнителни листи, преписи от влезли в сила съдебни актове и незаверени и заверени ксерокопия от документи, след подаване на писмена молба.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация